Děvče s rudým baretem, okolo roku 1924, olej na silné lepence, rozměry malby 99,5 x 60,5 cm, nesignováno, rámováno, na rubu olejomalba od olomouckého malíře Jidřicha Lenharta (1878 - 1955) s motivem krajiny a lomu.

Provenience: sbírka malíře Jindřicha Lenharta, poté sbírka fotografa Otakara Lenharta

Posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva (autor monografie Kurta Grögra)

Z posudku: Malba je nesporným dílem Kurta Grögera (1905–1952). Obraz lze časově zařadit do roku 1924, kdy byl Kurt Gröger prostřednictvím svého kolegy Roberta Liebknechta obeznámen již se zásadami dramatického přepisu reality prof. Roberta Sterla. V duchu dřívějšího Grögerova školení u prof. Lüringa je pojednán interiér, jmenovitě světelnost pravé strany malby s výhledem do exteriéru a jsou realisticky pojaty detaily. Sterlovské je naopak robustní uchopení figury a volná rukopisná traktace její postavy. Je to zřejmé na pozdější verzi obrazu Děvče s rudým baretem, kde je interiér již oproštěn od detailů a je jednotně pojat s důrazem na figuru. Jediným předmětem interiéru je železný stojan umyvadla s "lavorem". Tato pozdější verze obrazu je v majetku Oblastní galerie v Ostravě. Shora uvedený obraz je proto unikátním svědectvím o proměně autorova malířského stylu v době jeho drážďanského pobytu.

K. Gröger byl nejvýznamnější postavou československých malířů německé národnosti na Moravě v meziválečných letech. Expresivně impresivní charakter jeho obrazů vytvořených za umělcova pobytu v Drážďanech se později za pobytu v Paříži orientoval na intimismus Bonnardovy a Vuillardovy malby, který malíř interpretoval v duchu osobitého projevu s reminiscencemi středoevropského nazírání na malířskou tvorbu.

Cena v e-shopu: 81 250 Kč

Umístěno na prodejně: Praha

Koupit
Zaslat známému

Gröger Kurt (1905-1952)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Gröger Kurt (1905-1952)
Gröger Kurt (1905-1952)
Gröger Kurt (1905-1952)