Název: Alegorie Afriky
Datace: 80. léta 19. století
Technika: olej na porcelánu
Signováno: vpravo dole Mucha
Na rubu: značeno vtlačenou značkou - písmeny LG psanými kurentem a číslem 487 C 28
Rozměry malby: 49 x 29 cm
Rozměry s rámem: 60 x 40 cm
Stav: nerestaurováno, malba i rám v původním stavu

Znalecký posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva

Mimořádně vzácná ukázka časné tvorby malíře, grafika a designera Alfonse Muchy (1860 – 1939), patřícího k nejvýznamnějším umělcům a průkopníkům evropské secese, je nejen vzácným unikátem, ale i raritou. Tato práce vznikla v 80. letech 19. století a z hlediska svého technického provedení, malba olejovými barvami na porcelánové desce se strukturou plátna, pokud je nám známo, nemá srovnatelné paralely. V letech 1882 až 1883 se mladý Alfons Mucha seznámil s hrabětem Eduardem Khuenem-Belassim (1847-1896). Právě tento šlechtic zaujímá v Muchově životě zvláštní postavení. V letech 1883–1889 byl Muchovým prvním mecenášem a měl rozhodující vliv na vývoj Muchovy rané umělecké kariéry. Během 80. letech 19. století Mucha pracoval pro hraběte na mnoha zakázkách a podílel se mimo jiné na výzdobě Emina zámku u Hrušovan nad Jevišovkou (německy Emmahof). Podle dostupných informací Alfons Mucha dostal od hraběte Khuena-Belassiho zakázku na vytvoření vybavení porcelánového pokoje, kterou ovšem realizoval pouze částečně a nedokončil ji. S velkou pravděpodobností zle předpokládat, že právě zde prezentované dílo mělo být součástí vybavení tohoto „porcelánového“ pokoje.


Alfons Mucha (1860 - 1939)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Alfons Mucha (1860 - 1939)

Alfons Mucha (1860 - 1939)

Alfons Mucha (1860 - 1939)

Alfons Mucha (1860 - 1939)

Alfons Mucha (1860 - 1939)