Název: Eva
Datace: rok 1945
Technika: olej na plátně
Na rubu: přípis „kat. č. 15“
Rozměry malby: 86 x 55,5 cm
Rozměry s rámem: 118 x 87,5 cm


Vystaveno: Jan Bauch, Galerie Hořejš, Praha, 14. – 28. 11. 1945, číslo v katalogu 15.

Znalecký posudek: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Z posudku: Posuzovaný obraz „Eva" je autentickým, špičkovým a okouzlujícím dílem Jana Baucha z jeho vrcholného období poloviny čtyřicátých let, tzv. „dramatické fáze“. Je to dílo, které se vyznačuje poutavou smyslovostí, extatičností malířského projevu a fascinuje sugestivními „přísvity" barev. Představuje sběratelsky výjimečnou práci, protože bylo prezentováno na autorově klíčové výstavě v Galerii V. Hořejše v listopadu 1945. O významu a úspěchu této výstavy svědčí také to, že ji navštívil tehdejší prezident Edvard Beneš s chotí. Zatímco v některých z představených pláten se Jan Bauch ještě vyrovnával s ozvuky válečných let, tématika senzuálních ženských aktů představovala nový příklon k životu. Rok 1945 byl pro autora šťastný po všech stránkách – tehdy se také oženil s Helenou Grünfeldovou.
Jana Baucha přitahovaly náměty, které mu umožňovaly vyvolat svár a hru intenzit, hmot a světel. Proto se vracel „k tak od věků dramatickému ději, jakým je žena, tělo ženy, krása ženy, ta závratnost…“ (malířova slova). Akt, ať už samostatný či v kompozici, představoval jedno z jeho zásadních a nosných témat.
Posuzovaný obraz je vskutku mistrovskou ukázkou Bauchova tíhnutí k expresivní smyslovosti, k zachycení opojení z krásy a haptické bohatosti charakterizující ženské tvary. Jako by vyslyšel slova Augusta Rodina: „Tělo je model formovaný náruživostí."
Hlavním tvárným prostředkem je autorovi „plastické dobývání formy". Prostřednictvím klasického tématu koupání ztvárňuje svět nejenom v optické, ale především lyrické kráse. Dr. Kamil Novotný o autorově díle psal: „Jan Bauch jemně vnímá a na vjem prudce reaguje. Jeho citovost a citlivost zachovala si i do mužných let neotřelost téměř chlapeckou… Jeho vjemy jsou bohaté, mnohostranné a jdou hluboko pod povrch… (Bauchovy) akty postihují samo ženství v plné animální síle…"
Suverénním štětcovým staccatem reflektoval malíř na plátně vibraci zjitřených citů, své okouzlení modelem – v roli Evy, která si právě utrhla jablko ze stromu „poznání dobrého a zlého". U jejích nohou vlevo se vine had, který ji přemluvil, aby jablko ochutnala.
Obraz „Eva" je exkluzivním, nádherným Bauchovým dílem, vyznačujícím se „prouděním života", jehož vyjádření se stalo autorovi nejvlastnějším uměleckým programem. Bravurně svědčí o ojedinělém vitalismu Bauchova malířského projevu, který má adekvátní srovnání jen v těch největších jménech českého a šířeji evropského moderního malířství.


Náhledy produktu:

Bauch Jan (1898 - 1995)