Mariána s dopisem, rok 1918, olej na kartonu, rozměry 53 x 41 cm, signováno a datováno vlevo dole A. Frolka 918, původní rám.

znalecký posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

Z posudku: Na obraze je v popředí zobrazena Frolkova žena Mariána. Je oděna do kožichu a svátečního tasovského kroje. V prvé ruce drží psaní, které výmluvně přikládá k ústům. Za ní je pojednána část vesnice Tasov s protékajícím potokem a stromy s opadávajícím listím. V roce 1918 byl umělec zproštěn vojenské služby ve Vídni a obraz může být reminiscencí na časy, kdy Marianě pravidelně posílal jako voják dopisy z míst svého válečného pobytu. Dle všech typických znaků malby a charakteristické signatury je posuzovaný obraz nesporně autentickým dílem známého moravského malíře lidového žánru Antoše Frolky z roku 1918.


Frolka Antoš (1877-1935)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Frolka Antoš (1877-1935)

Frolka Antoš (1877-1935)

Frolka Antoš (1877-1935)

Frolka Antoš (1877-1935)