Zimní krajina s větrným mlýnem, konec 16. století, olej na plátně, rozměry malby 112 x 164 cm, signováno špatně čitelným monogramem JGm, rámováno, celkové rozměry s rámem 136 x 188 cm, restaurováno.

Přiložena fotodokumentace díla v původním stavu.

Konzultováno a posouzeno Doc. PhDr. Josefem Malivou.

Toto dílo galerijní úrovně patří k nejrozměrnějším Grimmerovým pracím, které kdy byly na aukčním trhu nabízeny.

Jacob Grimmer byl předním vlámským krajinářem 16. století a bývá označován za pokračovatele Pietera Brughela staršího. Jeho význam však spočívá hlavně v tom, že se odchýlil od tradice imaginární a romantizující krajinomalby často obsahující biblický či mravoličný příběh a směřoval k zachycení reálné krajiny a k respektování atmosferických hodnot, prostorového rozvrhu, živějšího koloritu a tíhnul k celkové autenticitě scény, čímž ovlivnil i mladší generaci malířů. Těchto znaků si zčásti povšimnul i známý životopisec Karl van Mander a Vasari jej považoval za nejlepšího krajináře své doby. Je výmluvné, že jeho obraz krajiny vlastnil (dle posmrtného soupisu majetku) i Rembrandt a jeho učitel Pieter Lastman.

Hodnocené velkoformátové dílo odpovídá způsobu tvorby Jacoba Grimmera, ve které převládaly zimní scenérie z venkovského prostředí. Pracuje se složitou kompoziční strukturou díla, v níž hraje roli i jakýsi repusoárový efekt, při výrazném odsazení temného stromu a větvoví na levém okraji obrazu od vzdáleného pozadí a do žluta prosvětlené oblohy. Za dominantní motiv malby lze považovat větrný mlýn vlevo ve středním prostorovém plánu diagonálně vyvažovaný stavením a stromem v pravé partii malby. Obraz dynamizuje i pohyb postav, například nakročení postavy s bičíkem, která vede koně s nákladem v popředí na levé straně scény a napravo postava debatující s jezdcem, případně i ptáci v letu na obloze. Nejnápadnějším znakem celého výjevu je umělcovo úsilí o plastickou modelaci jednotlivých předmětů prudkými světelnými kontrasty a celkový rozvrh malby do zřetelně odlišených prostorových plánů, přičemž značnou roli tu hraje atmosféra a vzdušná perspektiva, s níž souznívá i klenba oblohy umocněná mračny v popředí.

Fascinující malbu, která patří k autorovým nejrozměrnějším realizacím, považuji za originál, jenž vyšel z dílny Jacoba Grimmera, kde - jak bylo v té době běžné - pracovalo na dílčích výtvarných úkolech pod vedením mistra více autorů.

Provenience: evropská privátní sbírka


Jacob GRIMMER (Antverpy, 1525 - c. 1590) připsáno

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Jacob GRIMMER (Antverpy, 1525 - c. 1590) připsáno

Jacob GRIMMER (Antverpy, 1525 - c. 1590) připsáno

Jacob GRIMMER (Antverpy, 1525 - c. 1590) připsáno

Jacob GRIMMER (Antverpy, 1525 - c. 1590) připsáno

Jacob GRIMMER (Antverpy, 1525 - c. 1590) připsáno