Název: Fantastická krajina
Datace: rok 1913
Technika: olej na plátně 
Rozměry malby: 49,5 x 49,5 cm 
Celkové rozměry s rámem: 78 x 78 cm
Signováno: vpravo dole J. Z.
 
Provenience: Původně ze sbírky fotografa a malíře Františka Drtikola (1883 – 1961). Následně bylo toto dílo součástí sbírky Dr. Šamana a poté Oldřicha Bureše.
 
Literatura: obraz je uveden v soupisu díla Jana Zrzavého z roku 1926, který si psal sám autor
 
Literatura: obraz je uveden v katalogu Zrzavého výstavy v Umělecké besedě z roku 1941
 
Literatura: Jan Zrzavý se o tomto obraze zmiňuje ve své monografii - strana 303, Dílo Jana Zrzavého (Praha 1941)
 
znalecký posudek: PhDr. Karel Srp
 
Z posudku: "Toto dílo pochází z autorova nejvýznamnějšího období let 1910 – 1913, kdy se utvářel jeho malířský postoj. Práce má jednoznačnou literární inspiraci Juliem Zeyerem, jenž se popisem obdobných krajin ve svých literárních dílech zabýval. Obraz se vyznačuje velkou senzitivitou. Uvádí diváka do fantaskní krajiny, která bývá označována rovněž za ráj.
 
Z hlediska celého Zrzavého vývoje je obraz mimořádně důležitý a je škoda, že byl tak dlouho v soukromé sbírce a nemohl být zařazen na žádnou výstavu. Zrzavý se však o něm zmiňuje na s. 303 v knize Dílo Jana Zrzavého (Praha 1941, Umělecká beseda a Družstevní práce), když se zabývá stejným motivem, provedeným však v menším měřítku, jemuž dal stejný název - Fantastická krajina, kde píše, že "existuje replika obrazu, větších rozměrů v majetku dra V. Šamana v Praze". Jméno majitele, který měl od Zrzavého více obrazů, je uvedeno i na poškozeném štítku na zadní straně práce. Menší verze byla výstavně a publikačně dostupnější, tudíž je zachycena v literatuře. Jelikož jsem měl již dříve možnost vidět oba obrazy, musím říci, že každá má svou silnou působivost a že větší, nyní nabízená verze vzbuzuje definitivní dojem. Zrzavý se motivem "fantaskních " krajin podrobně zabýval. K obrazu existuje několik přípravných kreseb a zároveň i velmi podrobná tužková kresba, již vydal ve své monografii z roku 1941. Pro znázornění fantaskních krajin měl autor možná ještě jedno východisko, které mu tehdy představovaly spiritistické kresby, jež jej právě v období po roce 1910 silně přitahovaly a byly ve velké výstavní a publicistické oblibě. Zrzavý před diváka staví důmyslnou hru s měřítky, objemy a barevnými kontrasty, jimiž uvádí do jiného světa.
 
Je třeba podotknout, že z hlediska dosud známé Zrzavého práce jde o objev, který značně obohacuje celkové poznání jeho díla. Takovýto obraz by mohl být součástí jakékoli sbírky evropského moderního umění".
 
znalecký posudek: Zora Grohmanová (kompletní materiálový průzkum, včetně srovnání malířských materiálu a pigmentů s databází Národní galerie v Praze).
 
 
znalecký posudek: PhDr. Jana Orlíková 
 
 
 
znalecký posudek: PhDr. Jaromír Zemina


Náhledy produktu:

Jan ZRZAVÝ (1890 - 1977)