Název: Vinobraní v okolí Neapole

Datace: rok 1876

Technika: olej na plátně

Signováno a datováno: vlevo i vpravo dole J.C.B. Püttner 1870

Rozměry malby: 161 x 138 cm

Celkové rozměry s rámem: 201 x 171 cm

 

Provenience: významná šlechtická sbírka

 

Josef Carl Berthold Püttner byl český malíř narozený v Plané u Mariánských lázní žijící v historickém Rakousku – Uhersku, kterého proslavily krásné maríny a krajiny. Vyučil se jako malíř porcelánu na Karlovarsku. Od roku 1842 prezentoval svá díla na pravidelných výstavách Akademie výtvarných umění ve Vídni. Püttner se díky úspěchu na výstavách do Vídně rovněž přestěhoval, ale od roku 1869 se přesídlil do nedalekého malebného lázeňského městečka Vöslau. V roce 1846 se kromě krajinářství začal zabývat také malováním marín. Právě maríny inspirované překrásnými italskými mořskými panoramaty, zejména v Benátkách a okolí měly na zaalpském trhu a zejména u dvora velký úspěch. Ve čtyřicátých letech podnikl studijní cesty do Říma a Nizozemí. V roce 1855 byl povýšen do funkce dvorského malíře marín – K. K. Hofmarinemaler. Z této pozice působil jako restaurátor mnoha obrazů v císařské galerii ve Vídni. Od roku 1861 se stal členem malířského spolku ,,Wiener Künstlerhauses“ spjatého s budovou Künstlerhaus nacházejícím se v samotném centru města, jehož hlavní vchod je z Karlsplatzu. Platil za váženého a ctihodného občana, který se angažoval v kulturním dění C. K. mocnářství. Zemřel v roce 1881 v Hallstattu v Öberösterreich.


Náhledy produktu:

Josef Carl Berthold PÜTTNER (1821-1881)