název díla: Kytice

rozměry malby: 55 x 46 cm 

technika: olej na plátně

signováno: vpravo nahoře A. Justitz

na rubu: fotografie díla a štítek z aukčního prodeje

stav: malba ve velmi dobrém stavu, autorská adjustace

 

provenience: soukromá sbírka, zakoupeno dne 14. října 2000 na aukci společnosti Dorotheum Praha

 

posudek: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

 

z posudku:  Posuzovaný obraz „Kytice“ je autentickým, velmi kvalitním a malířsky velkorysým dílem Alfreda Justitze, významného příslušníka zakladatelské generace českého moderního umění, jehož výtvarná práce byla výrazem jeho lidské noblesy. Jeho tvorba vyrůstala z poznání tradic, navazovala na odkaz české a evropské malby od baroka přes romantismus a postimpresionismus, opírala se o aktuální vývojové proudy jako kubismus a (neo)klasicismus. Justic byl od počátku solitérem, takže se v mládí nepřidružil ani k Osmě, ani ke členům pozdější Skupiny výtvarných umělců. Na počátku dvacátých let se však dostal do kontaktu s Tvrdošíjnými – jejich úsilí vytvořit osobitý domácí projev na bázi evropského umění mu bylo více než blízké. Vystavoval s nimi jako host v letech 1921 a 1923. Přátelství tehdy navázané s Václavem Špálou a dalšími přetrvalo i v letech následujících.

Posuzované dílo se skvěle výtvarně i kompozičně zpracovanou tématikou květinového zátiší můžeme označit za oslavu senzuálních hodnot malířské kultury – výtvarná forma je tu dovedena k maximální uvolněnosti a současně precizní skladebnosti vycházející z pozdního kubismu. Konec dvacátých let přináší omládnutí autorovy tvorby. Znovu objevuje kubismus, který si po svém přetváří. Z hlediska odborné terminologie se obraz řadí k velmi výrazným příkladům tzv. čisté výtvarnosti (V. Kramář), tendence, která se v našem umění výrazně prosazovala od druhé poloviny 20. let. Zdůrazňovala výtvarné chápání obrazu, dominanci „malířskosti“ nad předmětností, aniž by se však vzdávala reality, na níž byla tato výtvarnost založena. Kytice čerstvě natrhaných květin představovala pro autora „extrakt“ smyslové krásy. Obraz je skvělým dokladem poválečného příklonu k přírodní estetice, která byla v jiných polohách manifestována např. únikem městského člověka do krajiny, nárůstem trampingu, častější výstavbou kolonií rodinných domů se zahrádkami (v Praze Ořechovka, Hanspaulka apod.) nebo v oblasti módy ideálem do bronzova opálené ženy a la Coco Chanel. Tento trend velmi přesně popsal na počátku třicátých let Václav Špála: „Dnes se všeobecně více jeví zájem o květiny, o zahrádky, což ovšem má ozvěnu i v obrazech, vždyť na tomto zájmu malíři přímo spolupůsobí.“

„Kytice“ je krásným Justitzovým dílem vytvořeným se svrchovanou malířskostí, schopností pomíjet nepodstatné a realizovat kompaktní celek, jehož prostřednictvím proniká divák realitou obrazu k realitě života. Tento obraz je skvělým dokladech autorova dříve nepoznaného opojení z barevných a tvarových kontrastů a harmonií.

 


Náhledy produktu:

Justitz Alfréd (1879-1934)