Květiny v okně, rok 1918, olej na plátně, rozměry 54,5 x 65 cm, signováno a datováno vlevo dole NEKOŘ 1918 – ALOIS KALVODA -, restaurováno, původní adjustace.

Znalecký posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

Z posudku: V řadě Kalvodových obrazů se objevuje motiv oken vesnických stavení s květináči barevných květů. Většinou jsou nahlížena z exteriéru v hřejivém intenzivním denním světle. Posuzovaný obraz však zachycuje pohled ze zastíněného interiéru do krajiny plné světla teplého letního dne. Tak jako v krajinomalbě tohoto období využívá umělec jak efektu silného světelného kontrastu, tak kontrastu chladně vyznívajícího koloritu popředí s protepleným koloritem vzdálené pasáže krajiny. Využívá rovněž komplementární vztah bohaté škály zelených tónů s výrazně nasazenou červení květů. Tak jako v početné řadě Kalvodových děl cítíme i v tomto díle vnitřní svár i snoubení naturalistické iluzívnosti s rutinovaným malířským dekorativismem.
Podle formálních znaků malby a charakteristické signatury jde o autentickou práci významného představitele české krajinomalby – akademického malíře Aloise Kalvody. Potvrzuji pravost tohoto díla.


Náhledy produktu:

Kalvoda Alois (1875 - 1934)