Celopažbená lovecká puška předovka – jednuška délky 1335mm, s velmi kvalitní hlavní délky 980 mm, se změřeným vývrtem 16 mm a se železným kováním má na výběžku dnového šroubu číslici 4 a je v předpažbí jištěna příčnými kolíky. Číslice 4 znamená, že byly zhotoveny nejméně čtyři stejné pušky, které byly číslovány 1 - 4. Osmihranná hlaveň přecházející přes prstenec do kruhového průřezu je italského (neapolského) původu a na hřbetě signována podle španělského vzoru raženými a zlacenými značkami v kartuších Fabr. di Nap, iniciálou R pod královskou korunou, které jsou obklopeny stylizovanými liliemi a křížem na návrší. Mířidla jsou tvořena pevným hledím v rybině a železnou muškou. Křesadlový zámek francouzského typu má na zámkové desce pod pánvičkou rytou signaturu puškaře VEIT SITTAUER IN WIENN, protizámková deska je zdobně tvarovaná. Pažba z ořechové kořenice s lícnicí a lůžkem pro nabiják se třemi železnými tulejkami je za lícnicí zdobně řezbována a v oválné železné kartuši vsazené shora do krku pažby je rytá signatura majitele FIK pod královskou korunou a pod ní opět číslice 4. Botka je zdobně tvarována a jemně oryta podobně jako výběžek dnového šroubu. Velmi kvalitní lovecká puška byla zhotovena vídeňským puškařem Veitem (Václavem) Sittauerem okolo r. 1795 pro příslušníka rakouského císařského dvora o čemž svědčí oválná železná kartuš na krku pažby, kde iniciály FIK poukazují na majitele - Františka I. (nar. 12.2.1768 ve Florencii - zemř. 2.3.1835 ve Vídni), který byl v letech 1792-1835 králem českým a uherským, markrabětem moravským a v letech 1804-1835 císařem rakouským.

Špičkový vídeňský puškař Václav Sittauer se narodil v Horšovkém Týně okolo r. 1760, zemřel r. 1806 a je 19.9.1784 v historických dokumentech zmiňován jako tovaryš ve Vídni a již 6.3.1785 mistrem.


Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer

Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer

Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer

Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer

Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer

Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer

Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer

Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer

Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer

Puška civilní lovecká – vyrobena pro Františka I. - jednuška s křesadlovým zámkem sign. V. Sittauer