Čína, období Severní a Jižní dynastie (386 – 589) až období vlády dynastie Liao (907 - 1125)Mimořádně vzácná hlava z šedohnědého vápence na dřevěném podstavci.
S největší pravděpodobností se jedná o hlavu dosud neurčeného bódhisatwy, neboli bytosti, která se vzdala své osobní nirvány ve prospěch ostatních cítících bytostí. Ptačí hlava patrně představuje mýtického fénixe nebo kohouta. Zobrazení se zvířecí hlavou je v buddhistické ikonografii charakteristické například pro DVANÁCT NEBESKÝCH GENERÁLŮ, atendantů Buddhy léčitele. Každému z nich vyrůstá z hlavy jedna zvířecí hlava čínského zodiaku a reprezentuje jeden z dvanácti směrů vesmíru, dvanáct hodin či. S kohoutí hlavou bývá zobrazen Sindura, spojovaný se žlutou barvou. Jeho atributy je mnišská berla khakkara nebo plácačka na mouchy z koňských žíní. Protože se ale jedná o nebeské ochranné válečníky (jašša), výraz stylizace jejich tváře bývá sveřepý a hrozivý, zatímco v tomto případě se jedná o stylizaci nesoucí charakteristiky zobrazení Buddhů a bódhisatwů, s mírně přivřenýma očima, tajemným úsměvem a dlouhými ušními lalůčky. Pro úplnost je nutno dodat, že tato stylizace spojovaná s buddhismem byla dobově často přejatá i do taoistické plastiky, a proto nemůžeme zcela vyloučit ani tuto možnost.

Rozměry kamenné plastiky: 40 x 14 x 20 cm
Celkové rozměry s podstavcem: 51 x 17 x 22 cm.
Dřevěný podstavec pochází z 20. až 30. let 20. století.

Stav: plastika se dochovala ve velmi pěkném původním stavu s drobnými poškozeními, které odpovídají staří předmětu a míře jeho opotřebení.

Materiálový průzkum: Dr. Radek Hanus, Ph.D

Provenience: původně z velmi kvalitní sbírky rodiny blízké prezidentu Masarykovi

 

 


Náhledy produktu:

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava

Raritní a velmi vzácná čínská vápencová hlava