Krajina o žních, kolem roku 1900, olej na plátně, 21 x 31 cm, signováno vpravo dole M Švabinský, rámováno

Dílo je vzácným svědectvím umělcova časného tvůrčího vývoje a patřilo do kolekce prací z majetku malíře Viktora Viklického, jenž se stýkal s Maxem Švabinským, který ho navštěvoval v Uherském Hradišti. Podle podoby architektury kostela lze usoudit na motiv z části obce Mladočov.

Pravost díla potvrdila PhDr. Jana Orlíková.
Posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán
Posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva
Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Umístěno na prodejně: Praha


zjistit cenu
Zaslat známému

Švabinský Max (1873 - 1962)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Švabinský Max (1873 - 1962)

Švabinský Max (1873 - 1962)

Švabinský Max (1873 - 1962)

Švabinský Max (1873 - 1962)