Název: Letní den

Datace: okolo roku 1910

Technika: olej na kartonu

Signováno: vpravo dole V. Radimský

Rozměry malby: 68,5 x 97,5 cm

 

Znalecký posudek: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

 

Předložený obraz Letní den je nepochybnou a kvalitní prací krajináře Václava Radimského. Vznikla nejspíše po roce 1910, motivicky čerpá v krajině kolem řeky Seiny. Zachycuje řeku obklopenou vysokými stromy na horizontu a na pravém břehu, na levém břehu pak převažují keře a několik stavení se skrývá mezi nimi. Záběr je z pozdního odpoledne, z doby, kdy pomalu končí den a zapadající slunce ozařuje už jen část zčeřené vodní hladiny a vrcholky stromů na obzoru.

 

Předložený přírodní záběr dokazuje, jak dokonale uměl Radimský jednoduchému krajinářskému námětu vtisknout působivou atmosféru, brilantním způsobem zachytit a věrně vystihnout náladu určitého okamžiku dne v ročním období, v našem případě na sklonku léta v pozdním odpoledni. Předložený obraz Letní den, podle mého názoru, patří k prvořadým dílům Václava Radimského.

 

Originalita díla konzultována a potvrzena PhDr. Michaelem Zachařem.


Náhledy produktu:

Václav RADIMSKÝ (1867 - 1946)