Název: Cihelna v Sobotce

Datace: okolo roku 1907

Technika: kombinovaná technika na papíře

Signováno: vpravo dole písmenem Š

Rozměry malby: 27 x 20 cm

Rozměry s rámem: 33 x 26 cm

 

Znalecký posudek: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

 

Václav Špála se narodil roku 1885 ve Žlunicích u Nového Bydžova jako syn cihlářského mistra Jana Špály. V roce 1904 se rodina přestěhovala so Sobotky, kde se otec stal majitelem cihelny. V té době začal mladý Špála, čerstvě studující na Akademii, soustavně kreslit. Kromě volných kreseb si zakládal skicáře, do nichž pořizoval vlastní výtvarné záznamy, zejména z rodinného prostředí a bezprostředního okolí. Jak po letech doznal: „Kreslil jsem stále…(…) Kresba se mi stala vášní a životní potřebou.“ Právě ve Špálových kresbách z let 1909-1912 lze spatřovat umělecké těžiště jeho nejranějšího období. Můžeme v nich sledovat postupné vyhraňování jeho osobitého stylu, připravující jeho prudké tvůrčí vzepětí v letech před první světovou válkou.

 

V posuzovaném díle „Cihelna v Sobotce“ se hlavním nositelem výrazu stává bravurní tušová zkratka ve svém post-secesním dynamismu, tušová zkratka, v níž Václav Špála, hlásící se jak k domácí tradici alšovské kresby, tak k dědictví impresionismu, van Gogha a japonského dřevořezu, dosáhl skutečného mistrovství.


Náhledy produktu:

Václav ŠPÁLA (1885 - 1946)