V pondělí – Pradlena, uváděno také jako Její sukýnka, rok 1909, olej na plátně, rozměry malby 54 x 42 cm, na rubu razítko známého pražského prodejce malířských potřeb Ludvíka Císaře a vlastnoručně psané ověření pravosti od umělcovy dcery Ivanky Bukovac s textem: Stvrzuji tímto, že toto dílo "Pradlena" jest prací mého otce prof. Vlaho Bukovace z roku 1909. Ivanka Bukovac Javorská, Praha listopad 1942, číslování br 169 a číslo 144, původní autorská adjustace.

Literatura: Vlaho Bukovac, Vera Kružić Uchytil, Zagreb, 2005, obraz uveden v soupisu díla na straně 406, pod číslem 843.

Vystaveno: v roce 1925 na "Posmrtné výstavě profesora Vlaho Bukovace" pod číslem 89.

Provenience: původně z pozůstalosti Vlaho Bukovace.

Obraz je reprodukovaný barevně i černobíle na dvou starých pohlednicích, které si sám Vlaho Bukovac nechával vydávat. Originály těchto pohlednic jsou přiloženy k tomuto dílu.

znalecký posudek: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová
z posudku: „Předložený žánrový obraz Její sukýnka (Pradlena) představující postavu mladé dívky je nepochybným a zdařilým dílem malíře jihoslovanského původu Vlaho Bukovace. Malíř narozený v Dubrovníku se školil na doporučení biskupa Strossmayera po roce 1873 na malířské škole v San Francisku a od roku 1877 na Akademii des Beaux Arts v Paříži u prof. A. Cabanela. Na pařížských Salónech upoutával obrazy z prostředí Černé Hory a Hercegoviny, ve kterých navázal na Jaroslava Čermáka. V Záhřebu namaloval oponu pro tamní divadlo a v Bělehradu portrétoval krále Alexandra. V roce 1903 byl povolán do pedagogického sboru na pražskou Akademii výtvarných umění, kam trvale přesídlil.

Bukovac maloval historické výjevy a žánry, ale především se uplatnil jako portrétista a malíř ženských postav. Předložený pohled na mladou dívku peroucí si na valše sukýnku názorně ukazuje Bukovacovu postimpresionistickou malbu působivého koloritu, která upoutává a i dnes svědčí o Bukovacovu talentu a jeho vynikajícím malířském umění.“

znalecký posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva

písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař


Náhledy produktu:

Vlaho BUKOVAC (1855-1922)