Účastníkem aukce může být pouze osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, dodržující aukční podmínky a pravidla dané aukce. 

 

Aukce se můžete zúčastnit těmito způsoby:

1.  ON-LINE DRAŽBA - dražba v reálném čase zprostředkovaná přes server www.livebid.cz

 

Abyste se mohli aukce účastni v reálném čase, je zapotřebí se zaregistrovat na serveru www.livebid.cz a zažádat o schválení přístupu do naší aukce. Po schválení Vašich žádostí, můžete přihazovat před začátkem aukce a také během samotné aukce, což Vám umožní reagovat na vývoj ceny.

 

Dražitelům doporučujeme, aby své registrace nenechávali na poslední chvíli a registrovali se alespoň den před aukcí, jelikož sválení účtu nemusí být z časových důvodů provedeno okamžitě.

 

Více informací o způsobu a podmínkách dražby naleznete na výše uvedeném aukčním potrálu.

 

 

2.  DRAŽBA NA PÍSEMNÝ LIMIT – zadaný na www.ustar.cz, na www.livebid.cz nebo prostřednictví plné moci

 

Na základě písemné plné moci se lze aukce účastnit v nepřítomnosti. Formulář s plnou mocí pro registraci na dražbu v zastoupení je k dispozici ZDE. Vyplněná plná moc s kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu musí být doručena aukčnímu domu nejpozději 24 hodin před začátkem aukce a to buď elektronicky na e-mail antik@ustar.cz nebo fyzicky na adresu Starožitnosti-Galerie USTAR s.r.o., Rytířská 532/9, 110 00 Praha 1. Formuláře doručené po uzávěrce budou akceptovány pouze v rámci možnosti bez jakékoliv záruky. Aukční dům si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci nebo zálohu až do výše poloviny vyvolávací ceny.

 

Pro tento způsob dražení musí dražitel vyplnit a doručit aukčnímu domu písemnou plnou moc (formulář pro registraci na dražbu v zastoupení) obsahující určité označení zmocnitele, zmocněnce, katalogové číslo a popis dražebního předmětu, určení maximálního limitu (maximální částka, neobsahující aukční provizi, kterou je ochoten zmocnitel zaplatit za vydražený předmět), datum a podpis zmocnitele.

           

Aukční dům Starožitnosti-Galerie USTAR s.r.o. výslovně upozorňuje dražitele, že neručí za případné nedoručení či opomenutí registrace plné moci k dražbě v zastoupení, za nedostupnost telefonního čísla či selhání spojení chybou telekomunikací, za trvalý a nepřerušovaný přístup dražitele k on-line dražbě a funkčnost systému, a to zejména s ohledem na skutečnost, že řadu vnějších podmínek není schopen aukční dům žádným způsobem ovlivnit.