Účastníkem aukce může být pouze osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, dodržující aukční podmínky a pravidla slušného a vhodného chování na aukci. 

 
Aukce se můžete zúčastnit osobně v termínu konání aukce nebo můžete využít další způsoby dražby bez osobní přítomnosti na dražbě – Dražba v zastoupení:

 

1. DRAŽBA NA PÍSEMNÝ LIMIT

2. DRAŽBA PO TELEFONU – dražba zprostředkovaná v reálném čase po telefonu

3. ON-LINE DRAŽBA - dražba v reálném čase zprostředkovaná přes následující servery

         a) www.livebid.cz

         b) www.invaluable.com

         c) www.liveauctioneers.com

 
Na základě písemné plné moci se lze aukce účastnit i v nepřítomnosti. Formulář s plnou mocí pro registraci na dražbu v zastoupení je k dispozici ZDE nebo na konci aukčního katalogu. Vyplněná plná moc s kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu musí být doručena aukčnímu domu nejpozději 24 hodin před začátkem aukce a to buď elektronicky na e-mail antik@ustar.cz nebo fyzicky na adresu Starožitnosti-Galerie USTAR s.r.o., Rytířská 532/9, 110 00 Praha 1. Formuláře doručené po uzávěrce budou akceptovány pouze v rámci možnosti bez jakékoliv záruky. Aukční dům si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci nebo zálohu až do výše poloviny vyvolávací ceny.
 
DRAŽBA NA PÍSEMNÝ LIMIT
Pro tento způsob dražení musí dražitel vyplnit a doručit aukčnímu domu písemnou plnou moc (formulář pro registraci na dražbu v zastoupení) obsahující určité označení zmocnitele, zmocněnce, katalogové číslo a popis dražebního předmětu, určení maximálního limitu (maximální částka, neobsahující aukční provizi, kterou je ochoten zmocnitel zaplatit za vydražený předmět), datum a podpis zmocnitele.
 
DRAŽBA PO TELEFONU
Prostřednictvím aukce po telefonu může dražitel dražit předměty s vyvolávací cenou nad 5.000,- Kč. Pro registraci k dražbě po telefonu použijte stejný formulář jako u dražby v zastoupení s písemným limitem. Dražitel v plné moci musí uvést určité označení zmocnitele, zmocněnce, označit políčko DRAŽBA PO TELEFONU, uvést jazyk, ve kterém bude dražba po telefonu vedena, telefonní číslo, pomocí něhož chce dražit, katalogové číslo a popis dražebního předmětu, datum a podpis zmocnitele.
 
ON-LINE DRAŽBA
Zprostředkovaná on-line dražba v reálném čase přes www.livebid.cz
Více informací o způsobu a podmínkách dražby naleznete na výše uvedeném aukčním potrálu.
 
Aukční dům Starožitnosti-Galerie USTAR s.r.o. výslovně upozorňuje dražitele, že neručí za případné nedoručení či opomenutí registrace plné moci k dražbě v zastoupení, za nedostupnost telefonního čísla či selhání spojení chybou telekomunikací, za trvalý a nepřerušovaný přístup dražitele k on-line dražbě a funkčnost systému, a to zejména s ohledem na skutečnost, že řadu vnějších podmínek není schopen aukční dům žádným způsobem ovlivnit.