Indie, 20. až 30.léta 20.století, Municiózní øezba zachycuje honosný vùz tažený ètyøspøežím s velmožem a vozatajem, a luk se šípem ležícím napravo od vozu, opratì tvoøené støíbrnou nití, podstavec z tvrdého døeva, celkové rozmìry 22 x 32 x 8 cm 


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu

Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu

Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu

Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu

Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu

Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu

Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu

Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu

Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu