Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), excelentní øezba zpodobòuje buddhistického mnicha obósan s ruèním gongem kane, na spodní èásti po sejmutí podstavce z tvrdého døeva pøípis tuší (kinsenjó jó kó), patrnì øezbáøova poznámka popisující námìt, podstavec z tvrdého døeva, celkové rozmìry 31 x 9,5 x 8 cm


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Mistrovské slonovinové okimono

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Mistrovské slonovinové okimono

Mistrovské slonovinové okimono

Mistrovské slonovinové okimono

Mistrovské slonovinové okimono

Mistrovské slonovinové okimono

Mistrovské slonovinové okimono