Èína, konec 19. století, øezba pøedstavuje nesmrtelného, hvìzdu dlouhého vìku Shou s draèí holí a broskví nesmrtelnosti, parciálnì kolorováno tuší, oválný podstavec z tvrdého døeva, celkové rozmìry 31,8 x 8,6 x 7 cm 


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Slonovinová dekorativní plastika

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Slonovinová dekorativní plastika

Slonovinová dekorativní plastika

Slonovinová dekorativní plastika

Slonovinová dekorativní plastika

Slonovinová dekorativní plastika