Èína, období republiky (minkuo), poèátek 20. století, øezba zachycuje dvì krásky, držící snítku pivoòky, jedna z nich je s ozdobou ve vlasech ve formì straky, identifikována jako nebeská pøadlena, druhá nese tzv. mìsíèní vìjíø, odstavce z tvrdého døeva, rozmìry 29 x 8 x 8 cm 


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Slonovinová párová plastika dvou legendárních krásek

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Slonovinová párová plastika dvou legendárních krásek

Slonovinová párová plastika dvou legendárních krásek

Slonovinová párová plastika dvou legendárních krásek

Slonovinová párová plastika dvou legendárních krásek

Slonovinová párová plastika dvou legendárních krásek

Slonovinová párová plastika dvou legendárních krásek