Tržištì ve Lvovì, olej na kartonu, 50 x 70 cm, signováno vpravo dole E Erb, rámováno

Vynikají ukázka bravurnì zvládnuté impresionistické malby. V kontextu autorovy tvorby se jedná o dílo galerijního charakteru.

Erno Erb byl polský malíø pùsobící ve Lvovì na Ukrajinì. Jeho práce èasto zachycují venkovské výjevy a jsou inspirovány denním životem Ukrajincù. Maloval mìstské motivy, trhy, žánrové scény, krajiny, zátiší a charakteristické typy ukrajinských rolníkù a židù. Jeho olejomalby se vyznaèují bohatou texturou hustì aplikované barvy a jsou srovnávány s prací nìmeckého impresionisty Maxe Liebermanna. Mnohokrát vystavoval  v Krakovì, Varšavì i ve Lvovì. Úèastnil se také umìlecké výstavy v Poznani (1929) a  Polské umìlecké výstavy –  Buffalo (1932).


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Erb Erno (1878 - 1943)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Erb Erno (1878 - 1943)

Erb Erno (1878 - 1943)

Erb Erno (1878 - 1943)

Erb Erno (1878 - 1943)

Erb Erno (1878 - 1943)