Autoportrét, olej, plátno kašírované na døevì, 37,5 x 33, 4 cm, na rubu dvì pozùstalostní razítka, rámováno

Provenience: z pozùstalosti G. Musatova

Posudek: z roku 1975 od prof. PhDr. Františka Dvoøáka, CSc.

Z posudku: "Prohlašuji, že obraz pøedstavující mužskou tváø v en face, malovaný olejovými barvami na døevì formátu 38 x 34 cm, je originálním dílem malíøe Grigorije Musatova (1899 – 1941) a je jeho autoportrétem. Obraz je jedním ze dvou mnì známých autoportrétù G. Musatova a je mi znám jeho pùvod z autorova ateliéru".

Originalita obrazu konzultována a potvrzena PhDr. Barborou Klímovou.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Musatov Grigorij (1899-1941)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Musatov Grigorij (1899-1941)

Musatov Grigorij (1899-1941)

Musatov Grigorij (1899-1941)

Musatov Grigorij (1899-1941)