Èína, období republiky (min-kuo), cca 20. až 30. léta, øezba zpodobòuje krásu v jednoduchém rouchu, velmi kvalitní øezba, parciálnì kolorováno, ètyøhranný podstavec z tvrdého døeva, celkové rozmìry 28,5 x 5,8 x 5,6 cm


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Slonovinová dekorativní plastika

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Slonovinová dekorativní plastika

Slonovinová dekorativní plastika

Slonovinová dekorativní plastika

Slonovinová dekorativní plastika