Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), námìtem jsou dva legendární generálové, Kan U (èín.Kuan Yù) a Èóhi z Èíny období Tøí øíší (220 - 280 n.l.), Kuan Yù byl posmrtnì zbožštìn a stal se bohem války, oba váleèníci mají prohozené své legendární zbranì, Kan U by mìl tøímat mìsíèní halapartnu a Èóhi kopí, podstavce z tvrdého døeva, výška 33 cm


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Slonovinové párové plastiky okimono

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Slonovinové párové plastiky okimono

Slonovinové párové plastiky okimono

Slonovinové párové plastiky okimono

Slonovinové párové plastiky okimono

Slonovinové párové plastiky okimono