Èlánkový náramek o celkové hmotnosti 36,39 g, délky 18,5 cm, vyrobený ze zlaté slitiny ryzosti 750/1000. Náramek je tvoøen pìti ètvercovými a pìti obdélníkovými èlánky. Ètvercové jsou osazeny ètyømi pøírodními ametysty (RI = 1,54) tvaru markýza, smíšeného brusu a sedmi pøírodními diamanty kruhového briliantového brusu. Obdélníkové jsou osazeny jedním pøírodním ametystem tvaru markýza smíšeného brusu a osmnácti pøírodními diamanty jednoduchého diamantového brusu 8/8. Pøírodní ametysty (25 ks) mají celkovou vypoètenou hmotnost 6,25 ct, prùhledné èistoty VVS a brusu G. Diamanty (125 ks) mají celkovou vypoètenou hmotnost 3,20 ct, barvu bílou H, èistotu Si až P1 a brus dobrý G. 


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Zlatý článkový náramek s ametysty 6,25 ct a brilianty 3,20 ct

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Zlatý článkový náramek s ametysty 6,25 ct a brilianty 3,20 ct

Zlatý článkový náramek s ametysty 6,25 ct a brilianty 3,20 ct

Zlatý článkový náramek s ametysty 6,25 ct a brilianty 3,20 ct