jednoruèièkové renesanèní hodinky, pravdìpodobnì Nìmecko, 2. polovina 16. století, zlacená mosazná schránka zdobená rytinou, zlacený mosazný èíselník, øímské èíslice, železná ruèièka, železný stroj, špindlový krok, stroj v chodu, restaurováno, celkové rozmìry 3,8 x 5,6 x 5,6 cm


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr