jednoruèièkové bicí renesanèní hodinky, pravdìpodobnì Nìmecko, 1. polovina 17. století, proøezávaný skeletový plášť, zlacená mosaz zdobená rytinou, støíbøený èíselník s øímskými èíslicemi, železná ruèièka, oválný stroj vyrobený z mosazi a železa, špindlový krok, hodinové bití na zvoneèek, stroj v chodu, restaurováno, celkové rozmìry 9,2 x 4,6 x 2,8 cm


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Náhledy produktu:

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky

Renesanční bicí hodinky