dvoudílný sekretáø – komoda a zásuvková nástavba, 2. polovina 18. století, dýha – oøech, koøenice, tøešeò a javor, jedna tajná schránka, korpus z mìkkého døeva, intarzie s motivem ptáèkù a kvìtinovým dekorem, pùvodní zámky i kovaní, 2 x klíè, celkové rozmìry 185 x 105 x 63 cm, restaurováno 

V tajné schránce se dochovaly dobové dokumenty pùvodních majitelù: vrchnostenský doklad z roku 1787, doklad o složení danì z roku 1807 a 1810.

Provenience: privátní sbírka, pravdìpodobnì z majetku hrabìte Ludvíka z Cavrianu


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Náhledy produktu:

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář

Barokní sekretář