trojdílný barokní sekretáø – komoda, psací nástavba a zásuvková nástavba, 2. polovina 18. století, dýha – oøech, koøenice, javor, intarzie s kvìtinovým, rozvilinovým a geometrickým dekorem, mosazné zlacené kování, pùvodní zámky, jeden pozdnìjší, 3 x klíè, celkové rozmìry 200 x 120 x 65 cm, restaurováno 


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Náhledy produktu:

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl

Barokní tabernákl