název díla: Podobizna paní Stejskalové
datace: 90. léta 19. století
technika: olej, plátno na lepence
rozmìry malby: 54 x 37 cm
na rubu: ovìøení pravosti díla od Františka Xavera Harlase (1865–1947)
stav: malba ve velmi dobrém stavu, pùvodní adjustace

Posudek: PhDr. Nadìžda Blažíèková-Horová

Z posudku: "Pøedložená podobizna se vyznaèuje koloristicky zajímavou barevností v provedení èerného šatu s kontrastními akcenty bílé krajky kolem krku a zlatého šperku ve tvaru dlouhého øetízku a náušnic, stejnì jako transparentním provedením pleti. Pøedložená Podobizna paní Stejskalové je typickým a kvalitním dílem malíøe Václava Brožíka".

Posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva
Tvorba snad nejznámìjšího èeského malíøe 19. stol. v Evropì, èlena výtvarné generace Národního divadla, prof. V. Brožíka je známá kolosálními historickými malbami, mìšťanskými i venkovskými žánry a portréty. Koncem 19. století byl Brožík vyhledávaným portrétistou. I z prezentovaného obrazu je zøejmá technická dokonalost práce a vystižení nejen materiálových hodnot (límec, šperk, pleť), ale pøedevším psychiky portrétované osoby, její životní energie, sebejistoty a spoleèenského postavení.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Brožík Václav (1851 - 1901)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Brožík Václav (1851 - 1901)

Brožík Václav (1851 - 1901)

Brožík Václav (1851 - 1901)