Název: Muž s dýmkou a pivem (Myslivec)
Datace: rok 1934
Technika: olej na plátnì
Rozmìry malby: 52,5 x 38 cm
Stav: malba je v pùvodním stavu, bez restaurátorského zásahu, pùvodní adjustace
Signováno a datováno: vpravo dole

Na rubu: autorský pøípis, výstavní štítek z Umìlecké besedy, razítko Galerie Goltzova tvrz

Vystaveno: v roce 1935 na výstavì Umìlecké besedy a v roce 2008 v Galerii Goltzova tvrz

Literatura: celostránkovì reprodukováno v monografii - Jaromír Peèírka: Josef Èapek, Praha 1961, pod è. 107

K obrazu jsou pøiloženy katalogy z výše uvedených výstav, kde je toto dílo vèetnì rozmìrù uvedeno a reprodukováno.

Provenience: privátní sbírka, k obrazu je doložen pùvod od prvního majitele až po souèasnost

Znalecký posudek: PhDr. Pavla Peèínková, CSc. 

Velmi zdaøilé, hravé a žertovné dílo plnì vystihující autorùv optimistický pohled na svìt. Tuto malbu dostal v roce 1935 pøímo od Josefa Èapka ke svým 50. narozeninám malíø Václav Rabas (1885-1954). Obraz byl následnì dlouhá léta ve sbírce rodiny Rabasù, odkud ho získal fotograf Jiøí Heèko, jemuž toto dílo doporuèil kunsthistorik Miroslav Lamaè.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Čapek Josef (1887 -1945)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Čapek Josef (1887 -1945)

Čapek Josef (1887 -1945)

Čapek Josef (1887 -1945)

Čapek Josef (1887 -1945)

Čapek Josef (1887 -1945)

Čapek Josef (1887 -1945)

Čapek Josef (1887 -1945)