Hromnièní vìje (výhled z Kavánovy zahrady v Libuni), rok 1935, 38 x 70 cm, olej s temperou na pøekližce, signováno vlevo dole Fr. Kaván Hromnièní vìje, pùvodní adjustace, zaskleno

K obrazu je pøiložena pohlednice s vlastnoruènì psaným ovìøením pravosti od Františka Kavána.

Písemné ovìøení originality: PhDr. Mgr. Michael Zachaø


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Kaván František (1866 - 1941)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Kaván František (1866 - 1941)

Kaván František (1866 - 1941)

Kaván František (1866 - 1941)

Kaván František (1866 - 1941)