Odpoèívající srnec, 2. pol. 20. let 20. století, olej na lepence, 50 x 65 cm, signováno vpravo dole Lolek St, pùvodní adjustace, zaskleno

Posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

Obraz patøí k velmi zdaøilým a pro autora typickým motivùm lovné zvìøe. Bohatost barev a tónù i volná až skvrnovitá rukopisná traktace malby spolu s ostrými kontrasty svìtel a stínù zaøazuje dílo mezi kvalitní ukázky èeského impresionismu. 


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Lolek Stanislav (1873 - 1936)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Lolek Stanislav (1873 - 1936)

Lolek Stanislav (1873 - 1936)

Lolek Stanislav (1873 - 1936)