Podobizna bankéøe JUDr. Emila Roose, olej na plátnì, 133 x 85 cm, signováno vpravo dole V. Nechleba, pùvodní zlacený rám.

Obraz maloval Vratislav Nechleba k 60. narozeninám Dr. Roose na objednávku Zemské banky, jejíž prostory zdobil až do jejího zrušení.

JUDr. Emil Roos (1868 – 1934)
Syn hospodáøského správce knížete Fürstenberga a šlechtièny z rodu Ceypù z Peclínovce.
Emil Roos absolvoval pražskou právnickou fakultu v roce 1892. V roce 1896 JUDr. Roos uzavøel sòatek s Boženou Klièkovou, dcerou majitele pivovaru a kabaretu U Bílé labutì, na jehož místì byl pozdìji postaven obchodní dùm Bílá labuť. Do roku 1918 pracoval jako tajemník zemského výboru království Èeského pod vedením hrabìte Thuna. V roce 1918 se stal generálním øeditelem Zemské banky a blízkým spolupracovníkem Aloise Rašína. Èasto byl vysílán do Ženevy jako èlen finanèního komitétu Spoleènosti Národù, pøedchùdkynì dnešní OSN. Byl nositelem Øádu Èestné legie.

Provenience: privátní sbírka RNDr. Emila Roose


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Nechleba Vratislav (1885 - 1965)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Nechleba Vratislav (1885 - 1965)

Nechleba Vratislav (1885 - 1965)

Nechleba Vratislav (1885 - 1965)

Nechleba Vratislav (1885 - 1965)