Bitevní scéna, polovina 18. století, olej na plátnì, 103 x 112 cm, dobová adjustace

Provenience: z majetku rodu Kolowratù

Posudek: Prof. PhDr. Milan Togner

Obraz bitevní scény zachycující støet vojsk Evžena Savojského s Turky je pojednán živým a uvolnìným rukopisem a krajinná scenérie je rozèlenìná v duchu baroka zøetelnými prostorovými plány. Pøedností díla je barokní dynamika, živý a bohatý kolorit s dominantními partiemi (bílý kùò) a množstvím postav charakteristických fyziognomií. Autor je zastoupen v pøedních evropských sbírkách (Paøíž, Vídeò, Petrohrad atd., u nás v Praze a Kromìøíži).


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Querfurt August (1696 - 1761) připsáno

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Querfurt August (1696 - 1761) připsáno