Krajina o žních, kolem roku 1900, olej na plátnì, 21 x 31 cm, signováno vpravo dole M Švabinský, rámováno

Dílo je vzácným svìdectvím umìlcova èasného tvùrèího vývoje a patøilo do kolekce prací z majetku malíøe Viktora Viklického, jenž se stýkal s Maxem Švabinským, který ho navštìvoval v Uherském Hradišti. Podle podoby architektury kostela lze usoudit na motiv z èásti obce Mladoèov.

Pravost díla potvrdila PhDr. Jana Orlíková. 
Posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán
Posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva
Písemné ovìøení originality: PhDr. Mgr. Michael Zachaø


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Švabinský Max (1873 - 1962)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Švabinský Max (1873 - 1962)

Švabinský Max (1873 - 1962)

Švabinský Max (1873 - 1962)

Švabinský Max (1873 - 1962)