Èechy, 20. léta 18. století, barokní pohár broušený s rytinou, èiré bezbarvé sklo s ambrovým zbarvením, pohár ve spodní èásti broušený a hranovaný, patka zdobená jemnou linkou z rytých poloøezù, rytina s krajinným loveckým a rybáøským motivem, rytý text: OB IEHNER DIE IACHT UND DER DIE FISCHEREI SO UBER TRIFT DOCH NICHT DIE SIESE FOGELEI, celkové rozmìry 23,5 x 11 x 11 cm


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Barokní pohár

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Barokní pohár

Barokní pohár

Barokní pohár

Barokní pohár

Barokní pohár

Barokní pohár

Barokní pohár

Barokní pohár

Barokní pohár

Barokní pohár