Poèátek 20. století, šavle pro dùstojníky pìchoty vzor 1861 s leptanou èepelí, èepel jednoseèná, mírnì zakøivená, s oboustranným širokým výbrusem a støedovým hrotem, na vnitøní stranì pod záštitou èepel znaèena WEYERSBERG KIRSCHBAUM & Co. SOLINGEN, ze dvou tøetin je èepel zdobena leptaným rostlinným ornamentem, uprostøed leptu nápis VÌNUJE MILÉMU SETNIKU KU 30ti LETÉMU JUBILEU 3. SETNINA, na druhé stranì uprostøed leptu datace 18 17./12. 77 – 19 17./12. 07, rukojeť døevìná, potažená kùží a zpevnìná splétaným drátkem, souprava železná niklovaná, proøezávaný koš zdobený rakouskou orlicí, monogram CH, èepel 82 cm, pochva 85 cm, celková délka 100 cm


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Náhledy produktu:

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861