Rakousko-Sasko, Suhl, 1. polovina 18. století (kolem roku 1730), velmi kvalitnì provedená a ojedinìlá mohutná celopažbená jednohlavòová civilní pistole, pøedovka celkové délky 565 mm, køesadlový zámek francouzského typu, zámková deska, protizámková deska i luèík zdobený rytými rozvilinami, hlaveò osmihranného prùøezu, která pøechází pøes dvojitý prstenec do kruhového prùøezu, tìžká hlaveò délky 
363 mm se zmìøeným hladkým vývrtem prùmìru 29 mm, zespodu je hlaveò znaèena ètyømi raženými kontrolními a mistrovskými znaèkami: slepice – SVL – køíž na návrší – slepice pod iniciálami V.R., pažba z oøechového døeva, zdobnì øezbovaná, na luèíku u jeho paty rytý nápis HIPRAR 179

Znalecký posudek: Ing. Roman Gronský


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Náhledy produktu:

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole

Raritní kočárová křesadlová pistole