Zlatá ulička, rok 1906, olej na plátně, signováno vlevo dole A. Slavíček, rozměry malby 74 x 92,5 cm, na rubu přípisy, pět výstavních štítků, dva štítky Národní galerie v Praze s inventárním číslem O 2007, a štítek Waldesovi obrazárny s číslem 982, stylová dobová adjustace, celkové rozměry s rámem 94 x 110 cm.

Toto ikonické a notoricky známé dílo nejslavnějšího českého krajináře a impresionisty Antonína Slavíčka představuje výjimečnou sběratelskou a investiční příležitost.

Zde prezentovaná velkoformátová olejomalba nejen že patří k nejznámějším dílům Antonína Slavíčka, ale je také, z hlediska výstavní a publikační historie, nejvýznamnější Slavíčkovou olejomalbou, která byla za posledních 30 let nabízena na aukčním trhu s uměním.

Zlatou uličku namaloval Antonín Slavíček v druhé polovině září roku 1906 a ve svém dopise o něm s řadou podrobností o pocitech, barvách a lidech píše Ladislavu Janíkovi. Zmiňovaný dopis je téměř literárním pendantem tohoto díla.

Provenience: Prvním majitelem tohoto obrazu byl s největší pravděpodobností známý prvorepublikový obchodník s uměleckými díly, Salvator Kominík, což i potvrzuje dobový přípis na rubové straně obrazu. Následně se majitelem tohoto díla stal slavný český podnikatel židovského původu, vlastenec, sběratel a mecenáš umění Jindřich Waldes (1876 – 1940). V roce 1939 byl tento obraz zabaven gestapem a následně byl dlouhá léta deponován ve sbírkách Národní galerie v Praze pod inventárním číslem O 2007. Po roce 1996 bylo dílo v restituci vráceno dědicům továrníka Jindřicha Waldese a od konce 90. let 20. století po současnost bylo součástí významné privátní sbírky.

Dohledaná výstavní historie zde prezentovaného díla:
V roce 1911 vystaveno:
Hagenbund, SVU Mánes, Vídeň, Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse, číslo katalogu 23.
V roce 1927 vystaveno: Československá umělecká výstava ve Varšavě, majitel díla: Jindřich Waldes, pojistná cena díla: 40.000 Kč
V roce 1932 vystaveno: SVU Mánes, číslo katalogu 126, zde datováno do roku 1907.
V roce 1946 vystaveno: Pošova galerie v Praze, číslo katalogu 3.
V roce 1947 vystaveno: Národní galerie, SMU, číslo katalogu 403.
V roce 1954 vystaveno: Výstava čs. Umění Moskva, Varšava, Budapešť, číslo katalogu 193.
V roce 1955 až 1956 vystaveno: Výstava čs. umění v Nankinu, Šanghaji a Pekingu, číslo katalogu 28.
V roce 1957 vystaveno: Národní galerie, SMU, číslo katalogu 272.
V roce 1959 vystaveno: Národní galerie, SMU, číslo katalogu 273.
V roce 1961 vystaveno: Národní galerie v Praze, Výstava Antonína Slavíčka, Jízdárna Pražského Hradu, číslo katalogu 199.
V roce 1975 vystaveno: Národní galerie v Praze, Lublaň, číslo katalogu 103.

Seznam literatury a reprodukcí:
Volné směry ročník XIV., Miloš Jiránek,
Spolek výtvarných umělců Mánes, rok 1910, strana 184, zde datováno do roku 1907.
František Kovárna: Antonín Slavíček, SVU Mánes, Praha 1930, zde datováno do roku 1907.
Václav Vilém Štech: Z obrazárny Pražského hradu, Jan Štenc, Praha 1933, číslo 23 s názvem Zlatá ulička na Hradčanech.
Wirth Zdeněk: Praha v obrazech pěti století, Nakladatel: Jan Štenc, Praha 1934, pod číslem 246.
Nezval Vítězslav: Antonín Slavíček, Orbis, Praha 1952 (cizojazyčná vydání 1955), reprodukce číslo 55.
Nezval Vítězslav: Antonín Slavíček – Dopisy, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1954, barevně reprodukováno, strana 97, reprodukce číslo III.
Václav Vilém Štech: Čtení o Antonínu Slavíčkovi, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1961, barevně reprodukováno, strana 97, reprodukce číslo 10.
Národní galerie: Antonín Slavíček 1870-1910, Jízdárna Pražského hradu, 1961, strana 107, reprodukce číslo 199.
Kotalík J., Hovorková M., Karlíková L.: Antonín Slavíček 1870 - 1910 Soupis díla, SNKLU, Praha, 1965, strana 215, reprodukce číslo 215
Jan Tomeš: Antonín Slavíček, Odeon, Praha 1966, obraz barevně reprodukován na straně 65. obrázek číslo 19. Následně černobíle reprodukováno a uvedeno v soupisu díla pod číslem 74.
Orbis, série barevných dopisnic Antonína Slavíčka.
Nakladatelství ODEON, barevně reprodukováno na pohlednici.Vyvolávací cena:
9 900 000 Kč
Odhadní cena:
14 000 000 - 18 000 000 Kč

Chci vložit

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

22.9.2024 18:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Antonín Slavíček (1870-1910)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Antonín Slavíček (1870-1910)

Antonín Slavíček (1870-1910)

Antonín Slavíček (1870-1910)

Antonín Slavíček (1870-1910)

Antonín Slavíček (1870-1910)

Antonín Slavíček (1870-1910)

Antonín Slavíček (1870-1910)

Antonín Slavíček (1870-1910)

Antonín Slavíček (1870-1910)

Antonín Slavíček (1870-1910)

Antonín Slavíček (1870-1910)