Èeskoslovensko, 20. léta 20. století, reliéfnì provedený kalendáø, použitelný jako nástìnný èi stolní, patinovaný obecný kov, moøené døevo, plaketa s nápisem „Našim legiím“ zdobená reliéfy legionáøù s datací založení Èeskoslovenské republiky (28. 10. 1918), ve spodní èásti pohyblivý kalendáø, rozmìry 30,5 × 21,5 cm.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

28.11.2019 15:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Kalendář - Naším legiím

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Kalendář - Naším legiím

Kalendář - Naším legiím

Kalendář - Naším legiím

Kalendář - Naším legiím

Kalendář - Naším legiím

Kalendář - Naším legiím