Název: Muž s dýmkou a pivem (Hajný)
Datace: rok 1934
Technika: olej na plátně
Signováno a datováno: vpravo dole J.Č. 34
Rozměry malby: 52,5 x 38 cm

Na rubu: autorský přípis s názvem obrazu, výstavní štítek z Umělecké besedy, razítko Galerie Goltzova tvrz

Vystaveno: Na výstavě Umělecké besedy v Obecním domě hlavního města Prahy od 19. 1. do 24. 2. 1935, katalogové číslo 7.

Vystaveno: XI. výstava Galerie Goltzova tvrz od 1. 3. do 8.6 2008, Golčův Jeníkov, katalogové číslo 144.

Vystaveno: ZNOVUOBJEVENÁ MISTROVSKÁ DÍLA ze soukromých sbírek, od 21. 11. do 30. 11. 2019, výstavní prostory Galerie Zlatá husa, Dlouhá 12, Praha 1, výstavu pořádala společnost Starožitnosti-Galerie USTAR ve spolupráci s Art collections URBAN, dílo reprodukováno v katalogu na straně 22 a 23.

Literatura: Josef Čapek, Jaromír Pečírka, Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, celostránkově reprodukováno pod č. 107.

Znalecký posudek: PhDr. Pavla Pečínková, CSc.

Dílo bude zařazeno do připravovaného soupisu díla autora.

Předložený obraz je velmi zdařilé, hravé a žertovné dílo plně vystihující autorův optimistický pohled na svět.

Tato práce je známá olejomalba Josefa Čapka, jejíž provenience je doložena až k původnímu majiteli: Josef Čapek ji věnoval roku 1935 Václavu Rabasovi k padesátinám. Od Rabasových dědiců pak získal tento obraz fotograf Jiří Hečko a nyní je součástí významné privátní sbírky.

Tento Čapkův olej je černobíle reprodukován v monografii Jaromír Pečírka: Josef Čapek, Praha 1961, pod č. 107, s pojmenováním Hajný. Podle údajů v kartotéce Jaroslava Slavíčka se v pozůstalosti Josefa Čapka zachovala fotografie tohoto oleje, na níž je rovněž uveden název Hajný.

Předložená práce patří do série Čapkových Myslivců, kterou rozvíjel od počátku třicátých let. Jde o významný motiv jeho tzv. oravské periody, kdy se zamýšlí nad elementárními životními hodnotami. Venkovany, myslivce a rybáře Čapek nezobrazoval jako žánrové figury, ale jako představitele živelného, přirozeného vztahu k životu, žijící v souladu se zákony přírody a kosmu. "A myslím zase na ty, kdo jsou spjati s přírodou z životního údělu, na rolníka, na pracovníka půdy a lesů, kteří poddaní rytmu jejích počasů prožívají nejtěsněji zákon změny a trvání, jímž je lidský život vůbec nejzákladněji ovládán, a kteří jsou nejbližšími podílníky její přízně a nepřízně, neboť půda je tvrdou matkou a svou přízní příliš neplýtvá," vyznává se Čapek ve své próze Kulhavý poutník z roku 1936.

V pozůstalosti Josefa Čapka se zachoval malý kresebný náčrtek s kompoziční variantou stejné figury.


Vyvolávací cena:
230 000 EUR
Odhadní cena:
300 000 - 340 000 EUR

Chci vložit

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

6.12.2020 17:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz Invaluable.com Liveauctioneers.com

Procházení katalogu


Josef Čapek (1887 -1945)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Josef Čapek (1887 -1945)

Josef Čapek (1887 -1945)

Josef Čapek (1887 -1945)

Josef Čapek (1887 -1945)

Josef Čapek (1887 -1945)

Josef Čapek (1887 -1945)

Josef Čapek (1887 -1945)