Název: Trh na Ceylonu
Datace: okolo roku 1909 až 1910
Technika: olej na lepence
Nesignováno
Rozměry malby: 31,5 x 38 cm
Celkové rozměry s rámem: 58 x 64 cm
Stav: původní, bez restaurátorského zásahu, mírně poškozeno

Významná, naprosto typická a excelentní malířská práce z období Nejedlého dobrodružného a výtvarně nejsilnějšího období cest po Tichomoří.

Znalecký posudek: PhDr. Rea Michalová

Z posudku: Posuzovaný obraz "Trh na Cejlonu" je autentickým, sběratelsky velmi atraktivním, pointilisticky brilantně ztvárněným, výtvarně neobyčejně progresivním dílem Otakara Nejedlého, jednoho z nejvýznamnějších českých krajinářů dvacátého století.

Posuzovaný obraz "Trh na Cejlonu" je dílem malířsky inovativní formy, jež příkladně dokládá, že pro Nejedlého bylo okouzlení exotickou přírodou vždy těsně spjato s pozorováním běžného života domorodých obyvatel. Zatímco spektátl krajiny a rostlinstva inspiroval malíře k užití hýřivých, nelomených barev, současně do jeho obrazů vstupuje člověk jako neoddělitelná součást tohoto koloběhu přírodního života. Nejedlý ve svých vzpomínkách popisuje, jak malebně na něj postavy tamních obyvatel působily. Jak se vyjádřil: "...Nejen rostlinstvo této ohnivé země, i lidé na ulicích, doma, při rozmanitých náboženských slavnostech, při tancích a podobně, měli svůj národní a zdobivý smysl, založený na podobném podkladě. Tomuto tlaku musili jsme podléhat i my, tak velel mi cit..." Barevná skvrna fauvistického rodu se tu stává součástí komplexní ornamentální struktury, navazující na dojem gobelínu.

Posuzovaný obraz "Trh na Cejlonu", bravurně vystavěný pointilistickým rukopisem, jenž je variantou díla téhož námětu uloženého ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy (olej, plátno, 1909-1910, 27,5 x 38 cm, inv. č. M 2716), představuje mimořádně zdařilý výsledek Nejedlého okouzlení nad novými možnostmi tvorby, jež se mu poznáním mimoevropské civilizace otevřely.

Provenience: významná prvorepubliková sbírka Václava Klofáče (1868-1942), českého a československého novináře a politika, vůdčí osobnosti českých národních socialistů, prvního československého ministra národní obrany a dlouholetého senátora Národního shromáždění ČSR.


Vyvolávací cena:
8 600 EUR
Odhadní cena:
14 000 - 18 000 EUR

Chci vložit

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

6.12.2020 17:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz Invaluable.com Liveauctioneers.com

Procházení katalogu


Otakar Nejedlý (1883 - 1957)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Otakar Nejedlý (1883 - 1957)

Otakar Nejedlý (1883 - 1957)

Otakar Nejedlý (1883 - 1957)