Celopažbené luxusní palné – pistole předovky délky 530 mm s hlavněmi délky 330 mm ráže 13 mm, s křesadlovými zámky francouzského typu. Hlavně kruhového průřezu jsou černěné a zdobené na hřbetě komor zlacenými rozvilinami, kanonové ústí i mušku mají také zlaceny. Zámkové desky i kohouty jsou zdobně oryty rozvilinami, pod pánvičkou se signaturou výrobce LA MARRE A VIENNE zakomponovaného jako nápis na praporci, který třímá v levici sedící válečník.

Každá pistole má protizámkové železné desky jednoduchého esovitého tvaru, kolem nichž je v pažbě bohatá stříbrná tausie rozvilin. Pažba z ořechového dřeva je na rukojeti, ve střední části i nad přední tulejkou zdobena špičkově provedeným jemným stříbrným taušírováním tvořícím rostlinné ornamenty, a na hřbetě krku v oválné kartuši pod královskou korunou jsou iniciály EA. Hruškovité hlavice rukojeti s výběžky jsou železné, zdobené zlacenými ornamenty a linkami, v předpažbí pod hlavní jsou kanelované tulejky, ve kterých je zasunut dřevěný nabiják.

Tyto párové pistole byly zhotoveny okolo r. 1685 Jacobem la Mort de Lamarre (La Marre, L’amare), který působil v letech 1657–1700 na několika panovnických dvorech v Paříži, Vídni a v Praze. Vyslyšel pozvání císaře Leopolda I. a pracoval pak jako dvorní puškař v letech 1600 až 1700 pro císařský dvůr ve Vídni i v Praze. Všechny jeho zbraně (pušky a pistole) se vyznačují špičkovou kvalitou s bohatým dekorem, za použití vybraného dřeva i dalších materiálů. Byly vyráběny pro příslušníky nejvyšší šlechty a dnes jsou ozdobami jak císařských sbírek Habsburků ve Vídni, tak i lichtenštejnských knížat nebo významné rodové sbírky rodu Sachen-Coburg und Gotha na duryňském zámku Coburg. Na
aukcích se tyto zbraně vyskytují velmi zřídka a dosahují velmi vysokých cen, vzhledem k jejich malému výskytu mimo špičkové rodové neprodejné sbírky.

Tyto párové pistole byly vyrobeny pro Ernsta Augusta (1629–1698). Arnošt August Brunšvicko-Lüneburský (německy Ernst August) byl od roku 1662 knížetem-biskupem v Osnabrücku, od roku 1679 brunšvicko-lüneberským vévodou a knížetem calenberským. Od roku 1692 byl prvním hannoverským kurfiřtem a otcem pozdějšího krále George I. (Jiřího I. 1660–1727, korunován r. 1714) a tedy zakladatelem hannoverské dynastie na britském trůně.

Stav: velmi dobrý, restaurováno


Vyvolávací cena:
46 000 EUR
Odhadní cena:
75 000 - 95 000 EUR

Chci vložit

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

6.12.2020 17:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz Invaluable.com Liveauctioneers.com

Procházení katalogu


Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne

Raritní a velmi vzácné párové pistole s křesadlovým zámkem La Marre A Vienne