Název: Pojďte ke mně všichni
Datace: rok 1938
Technika: olej na plátně
Rozměry malby: 50 x 61 cm
Signováno: vpravo nahoře Jan Zrzavý
Na rubu: výstavní štítek z Umělecké besedy a výstavní číslo 41 s přípisem Zrzavý

Provenience:
 soukromá sbírka Oty Hofmana (1928-1989), spisovatele a scénáristy, autora knížek a scénářů k filmům pro děti a mládež (Pan Tau, Návštěvníci, Odysseus a hvězdy, Chobotnice z druhého patra).

Vystaveno: Jan Zrzavý - Adlof Gärtner, Výstava obrazů a kreseb, Alšova síň umělecké besedy, Praha, 11. až 31. 12. 1938, katalogové číslo 36

Vystaveno: Na vlnách moderny, Galerie Pro Arte, Praha, 22. 10. až 22. 12. 2015

Vystaveno: Josef Šíma - Jan Zrzavý: Obrazy ze slavných sbírek, Adolf Loos Apartment and Gallery, Mánes, Praha, 13. až 24. 2. 2019

Vystaveno: ZNOVUOBJEVENÁ MISTROVSKÁ DÍLA ze soukromých sbírek, od 21. 11. do 30. 11. 2019, výstavní prostory Galerie Zlatá husa, Dlouhá 12, Praha 1, výstavu pořádala společnost Starožitnosti-Galerie USTAR ve spolupráci s Art collections URBAN, dílo reprodukováno v katalogu na straně 18 a 19.

Literatura: obraz je zmíněn v knize Jan Zrzavý - Božská hra, Karel Srp ed. Vyd. 1. v Řevnicích: v Ostravě: v Praze: Arbor Vitae; Galerie výtvarného umění v Ostravě; Národní galerie v Praze, 2012,

Originalitu tohoto díla písemně potvrdila Mgr. Kristýna Brožová, Národní galerie v Praze, kurátorka malby – Sbírka moderního a současného umění.

Znalecký posudek: PhDr. Rea Michalová, Ph. D.


Posuzované dílo "Pojďte ke mně všichni" je originální, sběratelsky cennou, motivicky pozoruhodnou prací Jana Zrzavého, jedné z nejvýraznějších postav evropského umění 20. století, člena skupin Sursum, Tvrdošijní, Spolku výtvarných umělců Mánes, Umělecká beseda a Sdružení českých umělců, grafiků Hollar, autora, jehož nezaměnitelné dílo je utvářeno "dvojdomím zhřením malíře a básníka" (jak roku 1925 pronikavě vystihl F.X. Šalda).

Posuzované dílo "Pojďte ke mně všichni" unikátním způsobem propojuje nadčasovou, biblickou tématiku, autorův smysl pro tajemné a nevyslovitelné, mající symbolistní kořeny a nesmírně osobitou reflexi zcela současných dějinných událostí. Plátno znázorňuje centrálně umístěnou, adrogynní postavu Ježíše Krista s rozepjatýma rukama, oděnou v bílém, puntíkovaném rouchu, sedícím na drobném pahorku před malou "oázou" v krajině se stylizovanými stromy a nízkými travinami. Jedná se o zpracování textu Matoušova evangelia 11, 28:"pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout". Užitá prostá kompozice i naivizující forma vychází z inspirace italskými primitivy, zejména z díla Giotto di Bondone (1267-1337) a skládá mu hold. Obraz sofistikovaně rozehrává delikátní skladbu pastelově nuancovaných barev, rytmizovaných jemnými liniemi a nenucenými štětcovými zásahy. Jan Zrzavý tu geniálně ztvárnil svůj sen o harmonii světa ve chvíli osudových mnichovských událostí (1938).

Toto okouzlující, niterně laděné dílo by se dalo charakterizovat autorovými slovy, kdysi adresovanými tvorbě Josefa Čapka, jež při tom plně vystihují jeho vlastní úsilí: "...jest plaché a ostýchavé, o samotě stojí stranou a v koutě v bázni, aby se nevtíralo. Nekřičí, nechlubí se, ničeho nepředstírá. Jest na výsost cudné, plné něhy a nejkřehčejších a nejsvatějších citů".

Dílo reprodukováno v katalogu k výstavě Čeští umělci ve Francii, ZA ČESKOSLOVENSKO, Pocta neexistující zemi, ISBN 978-80-260-9880-5

Text z výše uvedeného katalogu:
Obraz Jana Zrzavého, který bezprostředně reagoval na mnichovskou dohodu, Pojďte ke mně všichni, olej z podzimu roku 1938, by se dal označit za zjevení. Už svým tématem. Matouš ve svém evangeliu cituje tato Kristova slova: ,,Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“ (MT 11,28). Kontext ve kterém zazněla tato slova v Kristových dobách a na podzim roku 1938, kdy vznikl tento obraz, je zjevný také: ,,Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilím a násilníci po něm sahají“ (Mt 11,12). V době těsně po mnichovském diktátu bylo v Čechách úzko, jež se podobalo pocitu zatracení. Úplná deziluze politická i duševní u většiny národa neznamenala ovšem pro Jana Zrzavého, který byl, jak známo, římský katolík, krizi duchovní. Naopak. Úplné zkáze – vlastně apokalypse – bylo možné uniknout pouze vírou v tu všeobjímající náruč, jež se zjevila na obraze. Kristova náruč se tu nabízela z idylické krajiny všem malověrným a zoufalým, obtíženým břemeny zrady, osamocení a nejhorších vizí. Nejhorší vize se bohužel v příštích letech naplnily, ale těm, kteří neztratili víru v boží i lidskou spravedlnost, se dostalo vykoupení a míru o sedm let později. Jan Zrzavý, plachý a neostentativní katolík, nabídl toto své řešení tehdejší krize tak, že namaloval obraz a zavěsil do výstavy v Umělecké besedě na Malé Straně. Psal se prosinec 1938, zdálo se, že vše je prohráno, ale víra v lepší příští byla na té výstavě o to světlejší a zářivější. Umělecký čin, šifra, vzkaz útěšné gesto, ale i osobní čin par excellence.

Zajímavost: Jan Zrzavý měl řadu přátel mezi filmaři, ostatně o něm natáčel dokument režisér Antonín Moskalyk. Zrzavý ale ve filmu i hrál, a to ne ledajakém. Hrál sám sebe v dětském filmu Káťa a krokodýl podle scénáře Oty Hofmana, z jehož sbírky pochází právě zde prezentované dílo.


Jan Zrzavý (1890 - 1977)

More pictures:

More pictures:

Jan Zrzavý (1890 - 1977)

Jan Zrzavý (1890 - 1977)

Jan Zrzavý (1890 - 1977)

Jan Zrzavý (1890 - 1977)

Jan Zrzavý (1890 - 1977)

Jan Zrzavý (1890 - 1977)