Název: Pojďte ke mně všichni

Datace: rok 1938

Technika: olej na plátně

Rozměry malby: 50 x 61 cm

Signováno: vpravo nahoře Jan Zrzavý

 

Na rubu: výstavní štítek z Umělecké besedy, výstavní číslo 41 s přípisem Zrzavý

 

Vystaveno: Alšova síň Umělecké besedy, rok 1938, pod číslem 36

 

Vystaveno: Výstava Josef Šíma – Jan Zrzavý: Obrazy ze slavných sbírek, od 13. 2. do 24. 2. 2019, Praha, výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery v Mánesu

 

Originalitu tohoto díla písemně potvrdila Mgr. Kristýna Brožová, Národní galerie v Praze, kurátorka malby – Sbírka moderního a současného umění.

 

Dílo reprodukováno v katalogu k výstavě Čeští umělci ve Francii, ZA ČESKOSLOVENSKO, Pocta neexistující zemi, ISBN 978-80-260-9880-5

 

Text z výše uvedeného katalogu: 

Obraz Jana Zrzavého, který bezprostředně reagoval na mnichovskou dohodu, Pojďte ke mně všichni, olej z podzimu roku 1938, by se dal označit za zjevení. Už svým tématem. Matouš ve svém evangeliu cituje tato Kristova slova: ,,Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“ (MT 11,28). Kontext ve kterém zazněla tato slova v Kristových dobách a na podzim roku 1938, kdy vznikl tento obraz, je zjevný také: ,,Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají“ (Mt 11,12). V době těsně po mnichovském diktátu bylo v Čechách úzko, jež se podobalo pocitu zatracení. Úplná deziluze politická i duševní u většiny národa neznamenala ovšem pro Jana Zrzavého, který byl, jak známo, římský katolík, krizi duchovní. Naopak. Úplné zkáze – vlastně apokalypse – bylo možné uniknout pouze vírou v tu všeobjímající náruč, jež se zjevila na obraze. Kristova náruč se tu nabízela z idylické krajiny všem malověrným a zoufalým, obtíženým břemeny zrady, osamocení a nejhorších vizí. Nejhorší vize se bohužel v příštích letech naplnily, ale těm, kteří neztratili víru v boží i lidskou spravedlnost, se dostalo vykoupení a míru o sedm let později. Jan Zrzavý, plachý a neostentativní katolík, nabídl toto své řešení tehdejší krize tak, že namaloval obraz a zavěsil do výstavy v Umělecké besedě na Malé Straně. Psal se prosinec 1938, zdálo se, že vše je prohráno, ale víra v lepší příští byla na té výstavě o to světlejší a zářivější. Umělecký čin, šifra, vzkaz útěšné gesto, ale i osobní čin par excellence.

  

Provenience:  Soukromá sbírka Oty Hofmana (1928 – 1989), spisovatel dětské literatury, scenárista a šéfdramaturg tvůrčí skupiny dětského filmu – Pan Tau, Tři oříšky pro Popelku, Návštěvníci.

 

Zajímavost: Jan Zrzavý měl řadu přátel mezi filmaři, ostatně o něm natáčel dokument režisér Antonín Moskalyk. Zrzavý ale ve filmu i hrál, a to ne ledajakém. Hrál sám sebe v dětském filmu Káťa a krokodýl podle scénáře Oty Hofmana, z jehož sbírky pochází právě zde prezentované dílo.


More pictures:

Jan ZRZAVÝ (1890 - 1977)