Název: Krajina o žních

Datace: kolem roku 1900 

Technika: olej na plátně

Signováno: vlevo dole M Švabinský

Rozměry malby: 21 x 31 cm

 

Provenience: ze sbírky Emila Viklického

 

Dílo je vzácným svědectvím umělcova časného tvůrčího vývoje a patřilo do kolekce prací z majetku malíře Viktora Viklického, jenž se stýkal s Maxem Švabinským, který ho navštěvoval v Uherském Hradišti. Podle podoby architektury kostela lze usoudit na motiv z části obce Mladočov.

 

 

Znalecký posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

 

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

 

Originalita díla konzultována a potvrzena PhDr. Janou Orlíkovou.


More pictures:

Max ŠVABINSKÝ (1873-1962)