Název: Mytologie
Datace: rok 1884
Technika: kresba úhlem a křídou na papíře
Nesignováno
Rozměry malby: 65 x 44 cm
Stav: velmi dobrý, viz foto, rámováno

Provenience: Významná privátní sbírka, dílo původně pochází z pozůstalosti Maxe Pirnera

Znalecký posudek: PhDr. Rea Michalová

Z posudku: Posuzované dílo „Mytologie“ je originálním, vzácným a typickým alegoricko-symbolistním kresebným dílem Maxmiliána Pirnera, profesora Akademie výtvarných umění v Praze, jednoho z nejvýznamnějších umělců pozdního devatenáctého a počátku dvacátého století, představitele evropského pozdního romantismu a příslušníka druhé vrstvy generace Národního divadla. Jeho spojení novoromantické poetiky s tajuplnými, post-alegorickými vizemi je unikátní a činí z Maxe Pirnera jednoho z ústředních iniciátorů českého malířského symbolismu.
Posuzovaná uhlokresba „Mytologie“ je sběratelsky velmi zajímavou položkou, neboť představuje jednu z finálních kompozičních studií k autorově stejnojmennému medailonu pro slavnou publikaci „Allegorien und Embleme“. „Alegorie a emblémy“ byla alba, která vycházela mezi léty 1882 -1884 ve Vídni, Praze a Lipsku. Představovala nejvýpravnější a nejcelistvější příručku dobových alegorií, personifikací a symbolů. Cílem vydavatele Martina Gerlacha bylo, aby přední umělci vytvořili ikonografii nové doby, která by naplnila staré pojmy novým obsahem.
 


More pictures:

Pirner Maxmilián (1854 - 1924)