Název: Svědomí
Datace: kolem roku 1885
Technika: kresba úhlem na papíře, adjustováno na kartonu
Nesignováno
Označeno razítkem: z pozůstalosti Maxe Pirnera
Rozměry malby: 50 x 40 cm
Stav: velmi dobrý, viz foto, rámováno

Provenience: významná privátní sbírka, dílo původně pochází z pozůstalosti Maxe Pirnera

Znalecký posudek: PhDr. Rea Michalová

Z posudku: Posuzované dílo „Svědomí“ je originální, vrcholně symbolistním kresebným dílem Maxmiliána Pirnera, profesora Akademie výtvarných umění v Praze, jednoho z nejvýznamnějších umělců pozdního devatenáctého a počátku dvacátého století, představitele evropského pozdního romantismu a příslušníka druhé vrstvy generace Národního divadla.
Posuzovaná uhlokresba „Svědomí“ představuje cennou velkoformátovou kompoziční studii k autorově stejnojmenné olejomalbě, deponované v Národní galerii v Praze (63 x 49 cm, kolem r. 1885, DO3277). Max Pirner se tu typicky představuje jako umělec – filozof, hledající ve své tvorbě odpovědi na otázky spojené s existencí člověka a smyslem jeho poslání. Byl přitahován tématy koloběhu života a démonismem hraničních psychických stavů. Psychismem, zachyceným v posuzované práci, se mu bravurně podařilo uchopit mocnost sil, těch pozitivních i negativních, utvářejících lidský život.


Náhledy produktu:

Pirner Maxmilián (1854 - 1924)